Volg instagram via @open.je.blikveld voor dagelijkse inspiratie

BLiKVeLD | ANDERE BLIK OP JOUW WERELDDe wereld zit vol échte problemen, man-made issues die we zelf in stand houden binnen stuwende factoren als politiek, ethiek, beperkend beleid & economisch gewin. Cultuur biedt ruimte om van binnenuit de betekeniskoers te dragen. Hoog nodig in de wereld waar veel te veel wordt gestreefd naar succes in plaats van waarde. - Sanne


BLiKVeLD helpt...

>>> de realiteit te begrijpen

Waarom doen mensen wat ze doen? Wat gebeurt er en welke mechanismen houden dit gedrag/ deze cultuur in stand?

>>> te koersen op wat er werkelijk toe doet

Waarom doen mensen wat ze doen? Door oa het doen van cultuur- & systeemonderzoek brengen we de logica van menselijk gedrag en de ontwikkelpotentie in beeld.

>>> de potentie te benutten

Nieuwe perspectieven bieden die beter aansluiten bij de tijd waarin we leven. Cultuur inzetten als veranderstrategie: van binnenuit de verandering dragen.

> >> Beleidsmatig bijblijven in de snel veranderende realiteit

Afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen.

ANALYSE & ADVIES....


Cultuur- & systeemanalyseWaarom doen we wat we doen?

Cultuur begrijpen, vanuit de context.
CultuurBoosterHoe kunnen we onze waarde vergroten?

Cultuur benutten voor Sociale ImpactSysteemFlippenDe systeemwereld is achterhaald?

Verander 'het' systeem, van binnenuit
Reality CheckDoen we wat nodig is? Focus op de bedoeling.

Effectiviteitsscan voor verdieping.& InCOMPANY SESSIES


BLiKOPeNer

Ingewikkelde vraagstukken vragen een anders- dan anders aanpak. BLiKVeLD organiseert out-of-the-box sessies op maat, om nieuwe inzichten te vangen.

Vibes & Flow

Welke behoefte schuilt achter (gewoonte)gedrag & cultuur? Ontvang een ontwerp om weer te flowen...


Blik op de Toekomst

Maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het speelveld. Hoe kan je je afstemmen op de toekomst?

BLiK-op-je-VELD Safari

Andere blik op jouw wereld. Samen op speurtocht in je eigen omgeving met je eigen vraagstukken. Interactief. Pret, met diepgang.