Volg instagram via @open.je.blikveld voor dagelijkse inspiratie
sanne wassink

Ontwikkelingsantropoloog | Strateeg voor de wereld van waarde

Wat wensen jullie de wereld toe?


Doen jullie wat er werkelijk toe doet? Pakken jullie als organisatie/ (semi-)overheid je rol?

Behoefte aan afstemming op de mensen, de omgeving, de waarde (n), de missie, het juiste doen of de toekomst?

Wees welkom, bij BLiKVeLD.


Zicht op de realiteit. Gedrag begrijpen. Betekenis ontrafelen. Verbinding vinden. Koers bepalen. Doen wat ertoe doet.

ONDERZOEK | ADVIES | BRAINWAVES | WORKSHOPS | CULTUURBOOSTERS

Ik werk enkel aan opdrachten die bijdragen aan de betekenissamenleving en daarmee onze toekomst.


" CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST " - Peter Drucker


WEES WELKOM,

Groet, Sanne


#veranderflow #betekeniskoers #wereldvanwaarde #realisatiekracht #mensenwerk #moreelkompas #vanbinnenuitverantwoordelijkheidnemen #changingthenarrative #rehumanize #toegepasteantropologie #ontwikkelingsantropologie #cultureleantropologie #academievoortoegepasteantropologie

#veranderflow #realisatiekracht #mensenwerk #betekeniskoers #toegepasteantropologie #ontwikkelingsantropologie#cultureleantropologie

Wist je dat 95% van ons gedrag onbewust is?

Er is een wereld te benutten als je weet waar en hoe te kijken naar mensen en hun gedrag & cultuur.