Volg instagram via @open.je.blikveld voor dagelijkse inspiratie

BLiKVeLD | ANDERE BLIK OP JOUW WERELD
WAAROM WERKEN MET EEN

ONTWIKKELINGSANTROPOLOOG?


#cultuurverandering #systeemverandering #sustainabledevelopmentgoals #betekeniseconomie #samenlevingsvraagstukken #futureproof #wetenschap #toepassen #mensen #gedrag #cultuur #systeem #verandering

Culturele Antropologie is de wetenschap die mensen bestudeert in relatie tot de omgeving (fysiek, sociaal, cultureel, economisch), om zo van binnenuit te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en hoe ze betekenis geven aan hun context . Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale processen hebben invloed onze realiteit, op de keuzes die we maken en op ons handelen.

Inzichten over menselijke gedrag helpen.

Om elkaar beter te begrijpen.

Om te verbinden.

Om te snappen waar het flowt of juist schuurt en waarom.

En ook om verschil te maken.

Naar aanleiding van onderzoek (of soms alleen op basis van een vraag) geef ik advies voor de veranderpotentie , zodat jullie nóg meer kunnen doen wat ertoe doet .

Diepgewortelde culturele waarden en gewoontepatronen ("zo doen we dat hier"), liggen ten grondslag aan wat organisaties doen en láten, en dus ook aan wat organisaties bereiken. Vanuit antropologisch perspectief help ik organisaties af te stemmen op de toekomst, de omgeving en de mensen waarmee en waarvoor ze werken.

Ontwikkelingsantropologie is een specialisatie in de culturele antropologie. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met zowel logica als de potentie van menselijk gedrag in de context en kan zo een toegevoegde waarde leveren aan actuele organisatie- en samenlevingsvraagsstukken door empowerment van binnenuit.

Ik heb als antropoloog gewerkt voor de volgende organisaties:


➵ VERDIEPING IN DE VERANDERING

➵ VAART IN DE VERANDERFLOW

➵ RICHTING OP DE BETEKENISKOERS

➵ MISSIEBOOSTER

➵ GEDRAGEN VAN BINNENUIT

➵ VIA CULTUUR VERSCHIL MAKEN

➵ VAN BINNENUIT BEWEGEN

➵ AFGESTEMD OP DE TOEKOMST


"Grootse opgaven verlangen gezamenlijke & lokale stappen en organisaties die het voortouw durven nemen.

Onderschat niet hoe waardevol je kan zijn, ook als kleine (branche)organisatie, buurt of netwerkclub"

- Sanne
HOE WERK IK?

Met een flinke liefde voor vrijheid

Projectmatig, op uurbasis

Dit kan kort - even meekijken voor advies

Dit kan grondig - onderzoek & adviesrapport

Dit kan met pret - zullen we op safari naar de toekomst?

Altijd vanuit betekenisgeving - doen wat ertoe doet


Wees welkom!

sanne@blkvld.nl (blikveld zonder klinkers)

(+31) 06 5108 9696

WERKDAGEN

Maandag tot 14:30

Woensdag

Donderdag tot 14:30

Vrijdag

In de schoolvakanties ben ik zandkastelen bouwen en de wereld ontdekken met man en onze drie dochters in onze hippiebus, ergens waar de zon schijnt. Je mag me dan gewoon bellen bij belangrijke vragen die niet kunnen wachten of voor een potentiële opdracht, het kan wel zijn dat er iemand meesmakt op de achtergrond.
HIPPIEBUS ON A MISSION

Vaak mee op reis maar soms gaat de hippiebus mee op een project, zoals hier, waar ik verhalen aan het verzamelen was. Omdat het leuk is en mensen aantrekt op een creatieve manier. Fijne combi van pret & diepgang. Dol op die combi!SCHOLING

Geschoold als Sociaal Juridische Dienstverlener en Cultureel Antropoloog, met de specialisatierichting Ontwikkelingsantropologie. Als antropoloog afgestudeerd op onderzoek naar hedendaagse slavernij, arbeidsuitbuiting & kinderarbeid in de tapijtindustrie van de Kathmandu Vallei in Nepal naar mechanismen van vrijheid: hoe mensen van vrijheid in onvrijheid terecht komen en waar dat vaccuüm te kantelen valt, incl. 3 maanden gecovered veldwerk.


WERKERVARING LOONDIENST

14 jaar met veel plezier gewerkt in het hoger onderwijs in verschillende functies zoals docent, onderzoeker, onderwijsontwikkelaar, coördinator vakgroep Sociale Wetenschappen & beleidscoördinator Internationalisering. Dankbaar voor prachtige projecten waar ik aan mee mocht werken zoals als programmaleider opgavegericht werken aan transities in de publieke sector, als adviseur community capacitybuilding for peace in conflict affected Yemen en als onderzoeker extern onderzoek naar de rol van onderwijs in de strijd tegen mensenhandel in NL of als mede-organisator van een symposium over de impact van stakeholders op het gebied van arbeidsuitbuiting - en dan doe ik zoveel projecten tekort door ze niet te noemen ... prachtige jaren, veel geleerd en beleefd!
CULTUUR ALS STRATEGIE

Richting vinden en geven aan (complexe) maatschappelijke opgaven waar cultuur- en systeemverandering wordt verlangd.

WERKERVARING MET BLiKVeLD

In 2018 begon ik als zelfstandig ontwikkelingsantropoloog en sindsdien mocht ik bijdragen leveren aan uiteenlopende lokale samenlevingsvraagstukken. Over hoe buurtcultuur te benutten voor buurtparticipatie, hoe 'narratives of change als veranderstrategie' in te zetten, hoe imagined communities kunnen bijdragen aan sociale cohesie, hoe een systeemverandering in gang te zetten in lokale jeugdzorg, hoe de routes van verbinding te benutten in gebiedsontwikkeling en hoe gedrag- en cultuurverandering in gang te zetten.

Daarnaast is het tof verschillende organisaties te helpen om af te stemmen op de toekomst of waarde te halen uit actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de chaos van de coronapandemie dat een hele nieuwe kansen biedt voor de toekomst van werken.

Vanuit BLiKVeLD heb ik in 2019 de Academie voor Toegepaste Antropologie - ATA - opgericht waar ik, ondertussen samen met andere antropologen, andere professionals leer om de waarde van cultuur te benutten voor een betere wereld. De combinatie van mijn eigen projecten (soms samen met anderen) & de lerende omgeving van de ATA is een heerlijke afwisselende dynamiek.


Lees hier mijn uitgebreide >>> praktijkervaring.pdf